Przejdź do treści

[ Regulamin ]

§1 – Postanowienia ogólne

Sklep internetowy [dalej “Sklep”] prowadzi sprzedaż basenów, saun, akcesoriów, automatów dozujących, basenowych pomp ciepła, chemii basenowej, filtrów i pomp basenowych, lamp UV, maszyn pływackich, odkurzaczy basenowych, oświetlenia, sterowników basenowych i innych za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej “Regulamin”].

Właścicielem Sklepu jest:

POOLMAX Technik Michał Łuczak
ul. Tulipanowa 1, 62-025 Kostrzyn
biuro@poolmax.pl
+48 735 27 37 00
NIP: 7771515349
REGON: 387930609

Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki..

Adres email: biuro@poolmax.pl.

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2 – Zamówienia

Zamówienia można składać w następujący sposób:
Poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu i wykorzystujący moduł sprzedażowy WooCommerce (moduł WordPress).
W przypadku produktów dostępnych na zamówienie (prezentowane bez wskazania ceny) poprzez formularz zapytania.
Elektronicznie e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.
Telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

§3 – Oferowane metody dostawy oraz płatności

Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej. Inne kraje i sposoby dostaw realizowane są po uzgodnieniach indywidualnych.
Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
Przesyłka kurierska DPD, przesyłka kurierska pobraniowa DPD,
Przesyłka paletą, przesyłka paletą pobraniowa,
Odbiór osobisty dostępny pod adresem biura handlowego w Kostrzynie.
Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 15 zł do 200 zł i jest zależny od gabarytu przesyłki.
W przypadku zakupu więcej niż jednego przedmiotu, koszt wysyłki dla całości zamówienia równy jest najwyższemu kosztowi wysyłki zamawianych przedmiotów.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez  zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

Płatność przelewem na konto Sprzedawcy:
Numer konta bankowego:
49 1050 1520 1000 0092 8218 4473

Odbiorca:
Poolmax Technik
Tulipanowa 1
62-025 Kostrzyn

w tytule przelewu należy podać numer zamówienia.
Płatności elektroniczne ING imoje.
Płatność kartą płatniczą.
Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem ING imoje.

§4 – Wysyłka towaru

Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich lub po wcześniejszym umówieniu odbioru osobistego przez klienta w siedzibie firmy.
Produkt zostanie dostarczony na adres podany przez Kupującego w zamówieniu przez firmę kurierską DPD lub paletą.
Przesyłki są objęte ubezpieczeniem do wysokości zamówienia.
W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5 – Reklamacje

W przypadku niezgodności towaru z umową Klient odeśle do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności w terminie do 14 dni liczonych od momentu faktycznego odbioru towaru (odbiór osobisty, przyjęcie przesyłki kurierskiej).
Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres:

POOLMAX TECHNIK Michał Łuczak, ul. Tulipanowa 1, 62-025 Kostrzyn

Nie przyjmujemy przesyłek nadanych za pobraniem oraz wysłanych bez wcześniejszego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
Reklamacje będą uwzględniane wyłącznie za okazaniem dokumentu potwierdzającego zakup (paragon, faktura).
Czas rozstrzygnięcia reklamacji złożonej z tytułu rękojmi wynosi 14 dni. Klient zostanie poinformowany o jej wyniku drogą mailową na adres wskazany podczas składania zamówienia.

§6 – Prawo odstąpienia od umowy

Na podstawie Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w formie elektronicznej na adres mailowy lub pisemnej.
Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Zwracany towar nie może być używany i nosić śladów użytkowania.
Koszt wysyłki zwracanego towaru ponosi kupujący.
W terminie 7 dni od otrzymaniu towaru i jego sprawdzeniu Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

§7 – Ochrona prywatności

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz wyrażeniu sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§8 – Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9 – Gwarancja i serwis towarów

Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Przed odesłaniem produktu do reklamacji, prosimy skontaktować się z naszą firmą w celu uzyskania numeru zgłoszenia reklamacyjnego.

§10 – Wejście w życie i zmiany Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w chwili ich publikacji na stronach sklepu.