Przejdź do treści

[ Porady ]

Baseny stalowe są basenami naziemnymi z możliwością wkopania ich w ziemię. 

Montaż basenu trwa ( w zależności od rozmiaru basenu) ok 5-8 godzin.

Tak, baseny są montowane na terenie całej Polski i nie tylko.

Basen pozostawiamy rozstawiony, spuszczamy ok. 15 cm.poniżej poziomu dyszy oraz stosujemy odpowiednią chemię basenową ( Azuro Zima Azuro, Alga stop, Azuro Chlor Shock).

Tak, podłoże pod basen Klient przygotowuje we własnym zakresie. Po dokonaniu zamówienia na basen otrzymają Państwo szczegółową instrukcję przygotowania terenu pod basen. Jeżeli ma być to basen wkopany, zalecamy zrobienie wylewki betonowej lub podsypki z suchego betonu. Najistotniejsze jest to, aby podłoże było wyrównane i wypoziomowane oraz pozbawione jakichkolwiek ostrych krawędzi. 

Basen owalny wymaga postawienia na wylewce betonowej oraz wymurowania dwóch murków oporowych. Pod basen okrągły wystarczy zrobić wylewkę betonową lub podsypkę z suchego betonu. Po zamówieniu basenu i wpłacie zaliczki wysyłam szczegółową instrukcję prac budowlanych.

Gwarancja wynosi 2 lata.

[ Mam już basen ]

* w ciągu używania basenu na jego ścianach, przede wszystkim na krawędzi lustra wodnego osadzają się zanieczyszczenia (kamień wodny, kurz, owady), które sprzyjają powstawaniu glonów i zmętnień. Dlatego bardzo istotne jest aby te zanieczyszczenia usuwać odkurzaczem bądź szczotką.
* zanieczyszczenia, które opadły na dno usuwa się za pomocą odkurzaczy.
* zanieczyszczenia pozostałe na powierzchni wody usuwa się codziennie za pomocą siatki

* regularnie, przynajmniej raz w tygodniu należy kontrolować wartość pH oraz koncentracji chloru
* regularnie należy filtrować wodę w zależności od wielkości basenu, wydajności urządzenia filtracyjnego, temperatury otoczenia i temperatury wody
* regularnie, co najmniej raz w tygodniu przepłukujemy wkładkę filtracyjną (kartusz bądź piasek)

Należy:
* uregulować wartość pH
* do pływaka zaaplikować trzykrotną ilość tablet chlorowych
* dodać Azuro Alga stop
* przykryć basen płachtą kryjącą

Jeżeli nie jest to duże uszkodzenie (ok. 10 cm.) idealnym rozwiązaniem będzie zastosowanie zestawu klejącego. Klejenie przeprowadza się pod wodą. Jeżeli uszkodzone miejsce znajduje się nad powierzchnią wody należy je wcześniej namoczyć. W przypadku bardzo dużego uszkodzenia należy wymienić folię na nową.

Płachta kryjąca zapobiega przenikaniu wody deszczowej (pogarszającej jakość wody) do basenu. Obniża utratę wody pod wpływem odparowywania. Zapobiega mechanicznym zanieczyszczeniom wody.

Płachta solarna podnosi temperaturę wody w basenie. Nocą zapobiega ochłodzeniu wody. Zapobiega także mechanicznym zanieczyszczeniom. Płachtę solarną należy zakładać bąbelkami w dól. Nie wolno stosować płachty solarnej zimą!

Aby przygotować basen przed nadejściem zimy należy:
* wyregulować pH wody
* podać odpowiednią dawkę Chlor Shocku
* spuścić z basenu ok. 15 cm. wody
* odłączyć wszystkie węże, boczne przepływy, skimmer, urządzenie filtracyjne i umieścić je w suchym pomieszczeniu
* wlać do basenu preparat Zima i na powierzchni wody ułożyć puste butelki plastikowe, styropian ( aby zapobiec przymarznięciu płachty kryjącej do lustra wody)
* po przykryciu płachtą basen jest gotowy na zimę

Przed każdym uzdatnianiem wody w basenie należy zawsze zmierzyć wartość PH. Służą do tego odpowiednie testery. Jeśli uzyskane wartości nie mieszczą się w odpowiednich granicach, należy je natychmiast przywrócić do normy. Ważne jest także utrzymywanie na właściwym poziomie twardości wody. Należy o tym pamiętać przede wszystkim przy dolewaniu wody do basenu.

– Poziom pH 
Poziom pH informuje o tym, czy woda w Państwa basenie ma odczyn kwaśny czy zasadowy. Do sprawnego funkcjonowania wszelkich środków chemicznych poziom pH powinien mieścić się w przedziale od 7,0 do 7,4. W przypadku poziomu pH niższego niż 6,8 woda w basenie jest mętna, co oznacza, że zazwyczaj ma kolor mleczny lub jasnosiwy. Wyższy poziom pH sprzyja pojawianiu się rzęs i innych żywych organizmów. W celu obniżenia pozimu pH mogą Państwo zastosować środki chemiczne pH-, zaś do podwyższenia pH+. Prawidłowa kontrola poziomu pH powinna odbywać się dwa razy w tygodniu. W przypadku pojawienia się zanieczyszczeń lub wysokiej temperatury powietrza, kontrolę należy przeprowadzać raz dziennie. Jeśli zauważymy odchylenia od obowiązującej normy, należy przywrócić odpowiedni poziom pH.

– Twardość wody
Kolejną wartością, którą należy kontrolować, jest twardość wody. Informacje o stopniu twardości wody mogą Państwo uzyskać od firmy ją dostarczającej, a w przypadku korzystania z wody ze studni, konieczne jest dokonanie własnego pomiaru. Do tego celu służą odpowiednie testery kroplowe. Stopień twardości wody w basenie nie może być wyższy niż 18°N. Jeśli stopień twardości wody jest wyższy niż zalecany poziom należy zastosować środek chemiczny . Prawidłowa kontrola twardości wody powinna być przeprowadzana minimalnie raz w miesiącu w ciągu całego sezonu. W przypadku pojawienia się minerałów, okres między kolejnymi czyszczeniami należy skrócić, w zależności od potrzeb własnych, nawet od jednego tygodnia. Ważne jest, aby nie zapominać o kontroli i dbaniu o odpowiedni stopień twardości wody, w czasie dolewania jej do basenu. 

Jeśli w basenie nie ma żadnych większych zanieczyszczeń, najpierw należy sprawdzić i dostosować do normy stopień twardości wody. Następnie skontrolować i ewentualnie przywrócić właściwy poziom PH. Jeżeli obie wartości mieszczą się w normie, można przystąpić do zastosowania kolejnych środków chemicznych . Potem należy przystąpić do uzdatnienia wody w basenie, stosując jednorazowo środek chemiczny Azuro  Chlor Shock oraz przeprowadzając 24 godzinną filtrację. W tym czasie nie zapominajcie Państwo o kontrolowaniu przepustowości filtracji piaskowej (za pomocą manometru). Środek chemiczny  Azuro Chlor Shock jest skuteczny dzięki zastosowaniu wolnego chloru niszczącego wszelkie zarodki bakterii roślinnych i zwierzęcych, a dodatkowo szybko i lekko się ulatnia.

Przy użytkowaniu basenu należy pamiętać o:
* prawidłowej kontroli poziomu PH
* prawidłowym czyszczeniu piasku w filtrze
* oczyszczaniu wody z większych zanieczyszczeń za pomocą basenowego odkurzacza
Jeśli wszystko jest w porządku, mogą Państwo przystąpić do chemicznego uzdatniania wody odpowiedniego dla normalnego użytkowania basenu.

– Zapobieganie tworzeniu się rzęs
Kiedy temperatura powietrza przekroczy 20°C, polecamy w celu zapobiegania tworzenia się rzęs, użycie środka chemicznego Algastop. Najlepiej stosować go co 7-10 dni.
– Jak na czas zapobiec zmętnieniu się wody
Środek  Azuro Flock powinien być zastosowany zawsze wtedy, gdy woda w basenie przestanie połyskiwać. W przypadku nagłego zmętnienia wody w basenie, które nie jest spowodowane nieodpowiednim stopniem twardości wody lub niewłaściwym poziomem pH, należy użyć środka chemicznego Azuro   Flockul. Dzięki niemu drobne cząsteczki nieczystości łączą się, przez co stają się łatwiej wychwytywane przez piaskową filtrację. 
– Korzystna, potrójna kombinacja
Musimy także wspomnieć o możliwości użycia środka chemicznego Azuro Chlor Triplex. Jak wskazuje nazwa, kryje on w jednej tabletce aż trzy skuteczne składniki. Największy udział ma pośród nich oczywiście chlor, drugim składnikiem jest alg, a trzecim – podstawowym – flokulant. Środek ten dostarcza chlor do basenu, podobnie jak chlorowe tabletki. Dodatkowo dostarcza wodzie basenowej alg, który zapobiega tworzeniu się rzęs. Z kolei flokulant łączy drobne cząsteczki, dzięki czemu zwiększa się skuteczność filtracji piaskowej. 

Czasami może się zdarzyć, że pomimo wszelkich starań nie uda nam się utrzymać wszystkich parametrów na odpowiednim poziomie. Efektem tego będzie zanieczyszczona woda, która może przybierać kolor zielony, mleczny lub być bardzo mętna. Jeśli znajdą się Państwo w takiej sytuacji, powinni rozpocząć swoje działania zupełnie tak samo jak w przypadku uruchamiania basenu po okresie zimy. W skrócie oznacza to, że najpierw należy starannie wyczyścić dno i ściany basenu, wstawione koszyczki pompy i skimmera, a także dokładnie przepłukać piasek filtracyjny. Oczywiście należy skontrolować i dostosować poziom PH.

– Mętna woda
Przy mętnej wodzie należy najpierw sprawdzić twardość wody i poziom pH. Jeśli ta zmiana nie rozwiąże Państwa problemu, należy użyć środka Azuro   Flockul. Przy jego stosowaniu konieczna jest ciągła filtracja wody, aż do jej oczyszczenia. W ciągu tego okresu niezbędne jest sprawdzanie przepustowości filtracji ( za pomocą manometru), a w razie konieczności przepłukanie substancji filtrującej ( po przepłukaniu nie zapomnijcie Państwo o dolaniu wody do basenu). Sprawdźcie także przepustowość wstawianych koszyczków pompy i skimmera. 

– Zielona woda
Jeśli woda jest zielona a poziom ph jest w określonych granicach, najpierw należy zastosować środek chemiczny Azuro Chlor Shock. Kiedy woda w basenie zmieni swój kolor i zacznie się powoli oczyszczać, trzeba dodać środek Azuro  Flock.

Przy stosowaniu tych środków bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na zmianę zabarwienia wody w basenie. Jeśli nagle, po pierwszym użyciu Azuro Chlor Shock, zmieni się kolor rzęsy w wodzie należy ponownie zastosować ten sam środek. Pomiędzy poszczególnymi zastosowaniami powinno upłynąć minimalnie 24h, nie należy także przekraczać dawek zalecanych na etykietach. Również Azuro Flockul powinniśmy stosować dopiero po rozjaśnieniu wody i częściowym wyparowaniu wolnego chloru, co następuje zazwyczaj do 24h po ostatnim zastosowaniu środków chemicznych. Tak samo jak w powyższym przypadku, po zastosowaniu środka chemicznego, należy filtrować wodę aż do całkowitego jej oczyszczenia. Nie zapominajcie Państwo także o kontroli przepustowości filtracji ( za pomocą manometra), a w razie konieczności przepłukajcie substancję filtrującą ( po przepłukaniu nie zapominajcie o dolaniu wody do basenu). Następnie skontrolujcie też przepustowość wstawionych koszyczków pompy i skimmera.

Wiele drobnych cząsteczek kurzu i pyłu znajdujących się w powietrzu i wodzie basenu najpierw rozpuszcza się a potem osadza na jego ścianach. Zanieczyszczenia te tworzą nieestetyczny, ciemny osad na skrajach zbiornika. Mogą się go Państwo pozbyć przy pomocy środka Azuro Clear GEL.

Uzdatnianie wody w basenie może się wydać trudne, ale stosując się do tych podstawowych zaleceń, może stać się przyjemnością i przynieść Państwu radość w postaci błękitno-niebieskiej wody z kryształowym połyskiem.

Życzymy Państwu wielu przyjemnych chwil spędzonych w Waszym basenie z doskonale czystą i przeźroczystą wodą.

Poniższy wykres powinien Państwu przybliżyć sposób postępowania w przypadku problemu brudnej wody.