[ Polityka prywatności ]

1. Gromadzenie informacji (zakres przetwarzanych danych, cel i czas przetwarzania danych)

Dane podmiotu przetwarzającego dane osobowe: POOLMAX TECHNIK Michał Łuczak, ul. Tulipanowa 1, 62-025 Kostrzyn, admin@poolmax.pl, +48 735 27 37 00.

Zbieramy informacje o Tobie podczas rejestracji w naszym serwisie, zalogowaniu się do swojego konta, dokonania zakupu, brania udziału w konkursie i/lub po wylogowaniu. Zebrane dane obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i/lub karty kredytowej. Ponadto automatycznie gromadzimy i przechowujemy informacje na temat Twojego komputera i przeglądarki, w tym adres IP, wersję oprogramowania i sprzętu oraz stron, jakie odwiedzasz.
Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera).
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na  przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

2. Wykorzystanie informacji

Wszelkie informacje, które zbieramy o Tobie mogą być wykorzystane do:

– Spersonalizowania naszego serwisu dla Ciebie oraz dopasowania do Twoich oczekiwań.
– Dostarczenia indywidualnie dopasowanych reklam.
– Poprawy naszego serwisu.
– Poprawy obsługi klienta oraz pomocy technicznej.
– Kontaktu z Tobą za pośrednictwem e-mail lub telefonu do realizacji zamówień.
– Organizowania konkursu, promocji lub ankiety.

3. Prywatność e-commerce

Jesteśmy jedynymi właścicielami informacji zebranych w tym serwisie. Twoje dane osobowe nie będą sprzedawane, wymieniane, przenoszone lub przekazywane innym firmom z jakiegokolwiek powodu, bez Twojej zgody, w celach innych, niż jest to niezbędne do wypełnienia wniosku i/lub zrealizowania transakcji, na przykład wysyłki zamówienia.

4. Ujawnianie danych stronom trzecim

Nie sprzedajemy ani w inny sposób przekazujemy danych osobowych użytkowników osobom trzecim. Nie dotyczy to zaufanych stron trzecich, które pomagają nam w prowadzeniu naszej strony internetowej lub działalności, o ile strony zgadzają się utrzymać te dane w tajemnicy.

Uważamy, że jest to konieczne w celu wymiany informacji w celu zbadania, zapobiegania lub podjęcia działań dotyczących nielegalnej działalności, podejrzenia oszustwa, sytuacji mających charakter potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa fizycznego jakiejkolwiek osoby, naruszenia naszych warunków użytkowania lub w inny sposób wymagany przez prawo.

Informacje nieprywatne mogą być przekazywane innym stronom na potrzeby marketingu, reklamy lub innych zastosowań.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.

5. Ochrona danych

Stosujemy różne środki bezpieczeństwa w celu utrzymania bezpieczeństwa danych osobowych. Używamy szyfrowania najwyższej jakości w celu ochrony poufnych informacji przesyłanych w Internecie. Tylko pracownicy, którzy potrzebują ich do wykonywania określonej pracy (na przykład rozliczenia lub obsługi klienta) mają dostęp do Twoich danych osobowych. Komputery/serwery służące do przechowywania danych osobowych są przechowywane w bezpiecznym środowisku.
Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Czy wykorzystujemy pliki cookie?

Tak. Nasze pliki cookies zapewniają poprawę jakości dostępu do naszej witryny i identyfikacji stałych czytelników. Ponadto poprawiają doświadczenia użytkownika poprzez śledzenie i kierowanie go zgodnie z zainteresowaniami. Takie wykorzystanie plików cookie nie jest w żaden sposób powiązane z jakimikolwiek danymi osobowymi na naszej stronie.

7. Możliwość składania żądania z zakresu informacji o danych lub ich przetwarzania w formie elektronicznej.

Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych: admin@poolmax.pl.
Zgodnie z prawem mają Państwo możliwość do przeglądania, poprawiania, kasowania własnych danych osobowych.

8. Newsletter

Podany przez Ciebie w formularzu adres e-mail wykorzystujemy w celu wysyłania spersonalizowanego newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO i nie udostępniamy go innym podmiotom. Newsletter wysyłamy wyłącznie na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

9. Zgoda

Korzystając z naszego serwisu wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności.

10. Ważne

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).